Exposició Surrealisme i Disseny
CaixaForum

Carretó de begudes
Restaurante Cocina Hermanos Torres

Boutique Andres Sarda
Van de Velde

Senyalització espais exteriors
Castell de Montjuïc

Exposició Una infància sota les bombes
El Born CCM

Glorifier Louis Roederer
Primeras Marcas

Habitatge al carrer Bolivar
Particular

Exposició La màscara no menteix mai
CCCB

Exposició La màscara no menteix mai
CCCB

Arxiu de materials
Estudi Bonjoch

Bonjoch és un estudi de disseny orientat a la creació i l’ordenació d’espais interiors i de productes amb projectes dins dels àmbits corporatius, comercials, exposicions i museus. El principal objectiu és transmetre identitat i contingut, amb narratives visuals de l’espai que perdurin a la memòria del client i visitant. Els treballs i els projectes dins l’estudi s’afronten des d’una òptica multidisciplinària per poder abastar tots els llenguatges que intervenen en el disseny de les experiències.
El ventall d’eines que utilitzem arrenca amb mind maps conceptuals, que com la cartografia “ordena, dimensiona i posa límits”, passant pel propi disseny de l’espai, la gràfica aplicada, la gestió de la informació, la llum i el so.

Bonjoch es un estudio de diseño orientado a la creación y ordenación de espacios interiores y de producto con proyectos dentro de los ámbitos corporativos, comerciales, exposiciones y museos. El principal objetivo es transmitir identidad y contenido, con narrativas visuales del espacio que perduren en la memoria del cliente y visitante. Los trabajos y proyectos dentro del estudio se afrontan desde una óptica multidisciplinar para poder abarcar todos los lenguajes que intervienen en el diseño de las experiencias.
El abanico de herramientas que utilizamos arranca con mind maps conceptuales, que a modo de cartografía “ordena, dimensiona y pone límites”, pasando por el propio diseño del espacio, la gráfica aplicada, la gestión de la información, la luz y el sonido.

Bonjoch is a design studio focused on the creation and organization of interior spaces and product with projects within the corporate, commercial, exhibition and museum fields. The main objective is to transmit identity and content, with visual narratives of the space that last in the memory of the client and visitor. The works and projects within the studio are approached from a multidisciplinary perspective in order to cover all the languages that intervene in the design of experiences.
The range of tools we use starts with conceptual mind maps, which, like cartography, "orders, measures and sets limits", going through the design of the space itself, applied graphics, information management, light and sound.

Bonjoch
Sant Pere Màrtir 8 08012 Barcelona
+34 934 150 007 bonjoch@bonjoch.com
instagram
linkedin